Dina personuppgifter är trygga hos oss

2018-05-24
Sundbybergs Stadsnät* värnar om din personliga integritet och vi vill därför informera om en lagändring som sker den 25 maj. Då ersätts nämligen personuppgiftslagen av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som stärker reglerna för hur dina personuppgifter hanteras.
Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och det gäller alla personuppgifter som kan komma att registreras hos oss. Det kan handla om kunder, medarbetare, arbetssökande och leverantörer med relation till bolaget men även andra personer som har kontakt med oss. Att förklara hur vi hanterar dina uppgifter är också viktigt för oss.
Om du har några frågor så får du gärna kontakta oss på dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.
*Sundbybergs Stadsnät innefattar bolagen Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och
Sundbybergs Bredband AB.