2018-15-04 Elavbrott(driftstörning) - Bergdalen 1

Vi har fått information från förvaltarens jour att all strömförsörjning är nere i Bergdalen 1.
Statusuppdatering: 2018-15-04 13:25 Strömmen är åter tillbaka samt tjänsterna.