Nu finns möjligheten att bo kvar hemma, med valfrihet, integritet och trygghet

Att få bo och leva som man vill, att ha kontroll, frihet och värdighet är viktigt för alla. Även för äldre och andra med olika slags vårdbehov. Men också för närstående och anhöriga som vill kunna ha uppsikt över sin gamla far eller syster med funktionshinder.
Sverige satsar stort på att bygga ut e-hälsa. I Sundbyberg har vi kommit en bit på väg. Vi kallar det välfärdstjänster och det omfattar en lång rad möjligheter för ett bättre och tryggare liv. Här är några exempel som vi hoppas kunna erbjuda inom kort.
sensor
Vårdsensorer som på vissa givna tider registrerar rörelser och larmar om personen fallit ur sängen eller inte rört på sig inom en viss tid. Sensormattor som registerar att personen är uppe och rör på sig och som larmar vid avvikelser.
Påminnelsesystem som t ex påminner om att det är dags att ta medicinen, äta middag eller att tvättmaskinen är klar.
Varningsensorer som påminner att dörrar och fönster inte är låsta, att elektriska apparater, spisen, kaffebryggaren och tvättmaskinen inte är avslagen eller larmar om att en vattenkran står och rinner.
daynight
Dag/Natt-kontroll som med en knapptryckning stänger all påslagen elutrustning, släcker lampor, stänger persienner och larmar om dörrar är olåsta.
Ljusslingor som automatiskt tänds och lyser upp vägen till toaletten eller köket nattetid för att undvika fallolyckor.
Inbrottslarm med ljudlig signal och larm till väktare.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer.
#inlineditbutton