telephone

Telefoni

Telefoni via Stadsnätet är ett mer kostnadseffektivt val än den gamla traditionella telefonin eftersom den fasta månadsavgiften är lägre. Välj mellan telefoni standard eller telefoni prio.

Kategori är Telefoni, grupperad på tjänsteleverantör