Hoppa direkt till innehåll

Intressent

När du gör en intresseanmälan till Sundbybergs Stadsnät behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera din ansökan/intresseanmälan.
Personuppgifterna kan också användas för Sundbybergs Stadsnäts egen statistik och för marknadsföring, från våra tjänsteleverantörer, till dig som intressent.
Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.
Uppgifterna finns kvar så länge du väljer att vara en intressent eller så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan.
Om du vill att Sundbybergs Stadsnät raderar dina personuppgifter kan du meddela att du inte önskar vara kvar som intressent. Då raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt.
För radering kontakta alternativt kontakta vår kundservice www.sundbybergsstadsnat.se/pages/kundservice för information om öppettider.