Hoppa direkt till innehåll

Villaägare

När du vill ansluta din villa till Sundbybergs Stadsnät behöver vi behandla ett flertal av dina personuppgifter, exempelvis namn, personnr, telefonnummer, epost, adress och andra uppgifter som behövs. Ändamålet med behandlingen är för att administrera och leverera din beställning, informera dig om status för din beställning, kontrollera adress, verifiera din identitet och andra bedrägeriförebyggande aktiviteter.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.
När du aktiverar tjänster från någon av Sundbybergs Stadsnäts tjänsteleverantörer skickas adress- och personuppgifter på ett säkert sätt till de tjänsteleverantörer du valt. Ändamålet med behandlingen är att kunna teckna leveransavtal och aktivera tjänsten på ditt uttag. Sundbybergs Stadsnät kommer att ha dina adress- och uttagsdata i våra system för drift och övervakning så länge din fastighet är ansluten.
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående utan endast till de som är behöver dem för att fullfölja anslutning och tjänsteleverans.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.
När du som ansluten villaägare kontaktar vår kundservice för support eller i andra ärenden, behandlar vi de kontaktuppgifter och den information som erfordras, t.ex. orderstatus, tekniska problem, frågor, klagomål eller allmänna frågor. Ändamålet med behandlingen är för att lösa frågan.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal och berättigat intresse.
Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella, eller så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.
För radering kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice www.sundbybergsstadsnat.se/pages/kundservice för information om öppettider.