Hoppa direkt till innehåll

Fastighets AB Förvaltaren och dess hyresgäster

När Fastighets AB Förvaltaren ansluter sina fastigheter till Sundbybergs Stadsnät behöver vi behandla ett flertal av dina personuppgifter, exempelvis namn, lägenhetsnummer, adress, uttagsid och andra uppgifter som behövs.
Ändamålet med behandlingen är för att bearbeta och leverera Förvaltarens beställning.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.
När du som hyresgäst i någon av Förvaltarens fastigheter väljer att aktivera tjänster från någon av Sundbybergs Stadsnäts tjänsteleverantörer skickas adress- och personuppgifter på ett säkert sätt till de tjänsteleverantörer du valt. Ändamålet med behandlingen är för att kunna teckna leveransavtal och aktivera tjänsten på ditt uttag.
Sundbybergs Stadsnät kommer att ha dina adress- och uttagsdata i våra system för drift och övervakning så länge du är aktiverad. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående utan endast till de som är behöver dem för att fullfölja anslutning och tjänsteleverans.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.
När du som hyresgäst i någon av Förvaltarens fastigheter kontaktar vår kundservice för support eller i andra ärenden, behandlar vi de kontaktuppgifter och den information som erfordras t ex orderstatus, tekniska problem, frågor, klagomål eller allmänna frågor.
Ändamålet med behandlingen är för att lösa frågan.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal och berättigat intresse.
Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella, eller så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.
För radering kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice www.sundbybergsstadsnat.se/pages/kunds-ervice för information om öppettider.