Hoppa direkt till innehåll

Samarbetspartner och entreprenörer

Representerar du ett företag (leverantör/entreprenör) som inleder ett samarbete med Sundbybergs Stadsnät behöver vi behandla ett flertal uppgifter om dig. Då behöver vi exempelvis namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter. Ändamålet med behandlingen är att underlätta eller reglera vårt samarbete.
Den lagliga grunden för behandling är avtalet mellan parterna.

Om ditt företag är en enskild firma kan det vara svårt att dra gränsen mellan personuppgifter och de uppgifter som är kopplade till bolaget. Om det är nödvändigt för vårt samarbete frågar vi efter referenser, uppgifter om din ekonomi eller om din anställning. Det kan innebära att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg, andra intyg eller uppgifter från referenspersoner som du lämnar till oss.
Sundbybergs Stadsnät behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk, till exempel under en garantitid. När du ska utföra ett arbete som kräver nycklar behandlar vi dina uppgifter i samband med nyckelkvittenser. Sundbybergs Stadsnät kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla i kontakterna med en underentreprenör - eller annan samarbetspartner - när det är nödvändigt för att få projektet/entreprenaden att fortlöpa som planerat.
För att värna din integritet så har Sundbybergs Stadsnät i sina anvisningar kring anbud uppmanat anbudsgivare att undvika känsliga personuppgifter i de handlingar som skickas in till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang.
Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte går att koppla uppgifterna till dig. Information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter som samarbetspartner kan du få på begäran. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.