Hoppa direkt till innehåll

Arbetssökande

Dina personuppgifter kommer Sundbybergs Stadsnät att använda för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Vi kommer behandla de personuppgifter du själv delar med oss. Exempelvis ditt CV, ditt personliga brev, annan information som betyg och intyg, som du lämnar till oss eller till ett rekryteringsbolag. Dessutom kan vi behandla anteckningar från intervjuer, samtal med referenser och resultat från eventuella tester.
För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang.
De som kommer ta del av dina personuppgifter är de som arbetar med rekrytering hos Sundbybergs Stadsnät. Externa samarbetspartners inom till exempel rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för kandidater.
I samband med rekrytering sparar Sundbybergs Stadsnät dina personuppgifter för att kunna använda uppgifterna vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter uppladdning av spontanansökan raderar vi uppgifterna om du inte väljer att fortfarande vara aktiv genom att skicka in en ny ansökan.
Den lagliga grunden för behandling är intresseavvägning.

För radering av dina personuppgifter i förtid kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.