Driftavbrott i Sundbybergs Stadsnät 6 december

Fredag den 6 december kl. 20.21, inträffade ett it-haveri i en av våra anslutningsnoder för tjänsteleverantörer. Det fick till följd att många av stadsnätets slutkunder stod helt utan tillgång till internet, tv och telefoni under reparationstiden. Orsaken till it-haveriet var ett hårdvarufel i en central del av nätinfrastrukturen.
Den drabbade anslutningsnoden är uppsatt med redundans, vilket innebär att stadsnätets nät-infrastruktur och leveransförmåga klarar av att hantera en hårdvara som inte fungerar. En förutsättning för att förhindra driftstörningar/-avbrott i tjänsteleveransen är dock att tjänsteleverantörerna väljer att ansluta sig till flera anslutningsnoder i stadsnätet. De tjänsteleverantörer som anslutit sig via annan anslutningsnod påverkades inte av avbrottet och kunde leverera sina tjänster som vanligt.
Driftavbrottet varade i fyra timmar och information om detta publicerades löpande på vår hemsida och på Facebook.
Vi på Sundbybergs Stadsnät beklagar de olägenheter som uppstod på grund av utebliven leverans under fredagskvällen. Ett driftavbrott kommer sällan lägligt. Det var fredagskväll, bästa sändnings- och surftid, final i Idol och säsongstart för På Spåret.
Att driftstörningar/-avbrott uppstår går inte att förhindra. Det går bara att förebygga och försöka minimera effekten av dem när något händer. I de fall när driftstörningar/-avbrott inträffar utanför ordinarie arbetstid aktiveras vår beredskapsjour. Tekniker kallas in, analys och felsökning påbörjas och därefter startar felavhjälpning. Driftinformation uppdateras löpande på vår hemsida.
Med anledning av att vi bygger vårt nät med redundans i så stor utsträckning som möjligt känns det extra tråkigt det som inträffat. Vi kommer under kommande vecka att analysera och utvärdera vårt arbete. Både vad gäller teknisk avhjälpning, kommunikationskanaler och kommunikationen med berörda intressenter.
Felanmälningar gällande utebliven eller ofullständig leverans ska göras direkt till respektive tjänsteleverantör och villkoren för tjänsteleveransen regleras i gällande avtal mellan tjänsteleverantör och kund. Sundbybergs Stadsnäts kundservice är tillgänglig och behjälplig, vardagar mellan 08.00 och 17.00.
Sundbybergs Stadsnät har idag ingen möjlighet att personligen meddela respektive slutkund/användare om driftstörningar/-avbrott eftersom vi inte har tillgång till mejladresser eller mobilnummer.
Har ni ytterligare frågor eller funderingar kontakta gärna oss på eller via telefon på 08-706 91 35.
Sundbybergs Stadsnät – Mer än bara bredband och internet!


Sundbybergs Bredband AB Org.nr. 556599-3374
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB Org.nr. 556602-0631
Box 7510, 174 07 Sundbyberg Lötsjövägen 1B
Tel 08-706 91 35 www.sundbybergsstadsnat.se