Inflyttning Stallgatan, Gamla Enköpingsvägen och Vintergatan

2016-06-22
I maj månad var det dags för inflyttning i fastigheterna på Stallgatan 13 (Ikano), Gamla Enköpingsvägen 176 och Vintergatan 3 (Tobin Properties), Sundbyberg. Alla har fått sin Stadsnätsbox uppmonterad och klar för användning. Se över våra tjänster för att komma igång!