Samverkan ger stora vinster i Sundbybergs digitaliseringsarbete

2018-03-08
Att lyckas med en kommuns digitaliseringsomställning är lättare sagt
än gjort. I Sundbyberg bestämde sig kommunen tidigt för att samverkan mellan de egna verksamheterna och bolagskoncernen skulle prägla
digitaliseringsarbetet, vilket visade sig vara ett framgångskoncept.