Vill du vara kontaktperson?

discuss
Det är bra om vi kan ha en eller flera kontaktpersoner i området som en länk mellan oss och alla boende. Kontaktpersonen kommer att få information och material genom oss och vara ambassadör för området.
#inlineditbutton