Driftinformation för Sundbybergs Stadsnät

Här visas driftstörningar i Sundbybergs Stadsnät. Röda områden indikerar att samtliga kunder är berörda. Gula områden indikerar att vissa kunder är berörda.