Stadsnätet är en aktiv del
i det nya expansiva Sundbyberg


Sundbyberg växer så att det knakar. En helt ny stadskärna planeras och kommer ta plats när nya Mälarbanan flyttar ner under mark. Dessutom växer vi med fler bostäder i Ursvik, Hallonbergen och Rissne som kommer att sammansmälta till en mer dynamisk och sammanhållen stad.

Kommunens visioner

I kommunens visioner slås det fast att Sundbyberg ska vara en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och rörelse i alla stadsdelar. Fylld med mötesplatser, all tänkbar service och gröna platser. En stad där hela världen får plats. En stad präglad av nytänkande, kreativitet och mod att utveckla, förnya och förbättra.

De digitala visionen

Regering, landsting och kommuner har satt upp visionen att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitala möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå god och jämlik hälsa och välfärd. Och dessutom stärka individens egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Snabb fiber är en förutsättning

En viktig förutsättning för dessa visioner är kommunikation. Den digitala infrastrukturen utgörs av ett fiberoptiskt, framtidssäkert öppet nät för digital trafik, Sundbybergs stadsnät. IT-infrastrukturen är lika viktig som annan infrastruktur (vägnät, vatten, el, värme etc) för att en stad och dess invånare ska kunna fungera och utvecklas.
Se till att din fastighet är ansluten till det nya expansiva Sundbyberg.