Är du ansluten?
Sök på din gatuadress för att se om du är ansluten till stadsnätet
  1. Sök även fastighetsbeteckning
fastagare2truegrit3
  • Bredbandsbolaget - avbrott på vissa kanaler

    På grund av konflikten mellan Discovery Networks Sweden och Telenor som äger Bredbandsbolaget är det avbrott på vissa kanaler. Avbrottet gäller från och med 1/2-2016 fram tills det att konflikten ä...
#inlineditbutton