Språk

Fibernät till din fastighet

Genom att ansluta din fastighet till Sundbybergs Stadsnät investerar du i en framtidssäker lösning som ger dig hög och utbyggnadsbar kapacitet, hög leveranssäkerhet och total valfrihet för dig och dina hyresgäster. Stadsnätet kommer vara grunden för all typ av kommunikation, så som tv, internet och telefoni. Dessutom bereder vi väg för alla idéer och lösningar inom det intelligenta hemmet och fastighetsautomation.
Gul byggnad med grön buske i förgrunden.

Hyresgästens valfrihet

Genom Stadsnätet får hyresgästen möjlighet att själv välja sina bredbandstjänster.

Fiberanslutning till fastigheten

Från Sundbybergs Stadsnäts backbonenät byggs områdesnät, till vilket villaområden och fastigheter ansluts. När du beställer en anslutning drar vi fram och förser din fastighet med en fiberanslutning. För denna fastighetsanslutning betalar du ett engångsbelopp.

Fastighetsnät

Nästa steg är att förse fastigheten med ett fastighetsnät som ser till att hyresgästerna får tillgång till Stadsnätet. Ett fastighetsnät kan byggas antingen med kopparkablar eller fibernät. Vi rekommenderar fibernät eftersom det är mer framtidssäkert. Som fastighetsägare kan du välja att bygga nätet själv med annan entreprenad.

Uppkoppling av hyresgästerna

När slutligen fiberutrustningen monterats i lägenheterna kan hyresgästerna börja använda sin fiberanslutning. Varje hyresgäst kan nu utifrån eget behov och intresse välja sina tjänster.

Intresseanmälan från fastighetsägare

* Obligatorisk information

Adress *

Upptäck våra tjänster

IntelliHem

Intelligenta tjänster som är anpassade för dig och ditt hem.

Internet

Vi erbjuder ett stabilt och säkert bredbandsnät med hög prestanda.

Tv

Med tv via Stadsnätets fiberanslutning kan du välja helt fritt hur du vill ha din tv-tjänst.

Telefon ikon

Telefoni

Med en fiberansluten telefon kan du ringa som vanligt. Dessutom blir det både enklare och mindre kostsamt.

Välfärdstjänster

Intelligenta tjänster i hemmet kan hjälpa våra seniora medborgare att bo kvar hemma, eller fungera som ett stöd för personer med funktionsvariationer med eget boende.

Vanliga frågor

Definitioner

Vad är drift- och serviceavgiften?

Sundbybergs Stadsnät debiterar småhusägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och samfälligheter en nätavgift som vi kallar drift- och serviceavgift. Enkelt uttryckt ger nätavgiften tillgång till uppkoppling och kapacitet i nätet samt är en förutsättning för att vi ska kunna underhålla, drifta/uppgradera nätet och dess utrustning.

I avgiften ingår också teknisk support samt rådgivning och service med alltifrån tjänsteval till möjligheter att installera olika typer av fastighetsteknik. Vid frågor eller problem med anslutningen ger vi snabb support. Kan vi inte lösa det på telefon kommer vi ut och felsöker i fastigheten eller lägenheten.

Fiberanslutning

Vad ingår i anslutningsavgiften?

Vid en fiberanslutning etablerar vi en fiberoptisk anslutningspunkt i källarutrymmet, om inget annat avtalats. Fastighetsägare har möjlighet att via en annan entreprenör bygga fastighetsnätet. Alternativt kan vi offerera och utföra även detta arbete.
Om det finns ett befintligt fastighetsnät Fiber/kat kan vi ha möjligheten att använda denna efter en godkänd undersökning.

Vi ansvarar sedan för att färdigställa överlämningspunkterna inne i bostäderna, vilket består av kontaktering av switchen/tjänstefördelare.

Vem äger anslutningen?

Fastighetsnätet är fast egendom och tillhör fastigheten. Ägandet av fastighetsnätet tillfaller därmed fastighetsägaren. Sundbybergs Stadsnät äger aktiv utrustning och monterade fiberswitchar i fastighetens Nod.

Kan man använda redan etablerad kanalisation i fastigheten?

Ja, om det finns plats att installera det nya nätet i den befintliga kanalisationen.

Vem bygger fastighetsnätet?

Fastighetsägare har möjlighet att via en annan entreprenör bygga fastighetsnätet. Alternativt kan vi offerera och utföra även detta arbete.

Var placeras anslutningspunkten i fastigheten?

Om inget annat avtalats placeras anslutningspunkten i lämpligt källarutrymme.

Kundtjänst

Har du några funderingar eller problem? Välkommen att kontakta oss!

Ring 08-706 91 35, läs vanliga frågor eller fyll i formuläret nedan.

Stadsområde i Sundbyberg i förgrunden står en person och ler stort.

Vi svarar när du ringer

Växel: 08-706 91 35

Se vanliga frågor

Hitta fler kontaktuppgifter på kontaktsidan.