Språk

Välkommen att
kontakta oss

Eftersom att vi bara finns i Sundbyberg har du alltid nära till ett svar. Vår lokala service, support och rådgivning finns till för dig. Du når oss på telefon, mail och vårt kontor i Hallonbergen. Du kan också få hjälp av oss på plats.
Hand som ringer på serviceklocka

Öppettider

Måndag – torsdag: 08:00-17:00
Fredag: 08:00-16:00

Felanmälan

Kontakta din tjänsteleverantör om du vill göra en felanmälan. Kontaktuppgifter till alla tjänsteleverantörer hittar du här.

Kom och träffa oss

Vi har vårt kontor i Hallonbergen Centrum, Lötsjövägen 1B.

Dessutom deltar vi årligen på olika tillställningar och evenemang i Sundbyberg som Ursviksdagen, vårmarknaden, nationaldagen, seniormässan, kräft- och surströmmingsskivan samt julmarknaden.

Vanliga frågor

Definitioner

Vad är drift- och serviceavgiften?

Sundbybergs Stadsnät debiterar småhusägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och samfälligheter en nätavgift som vi kallar drift- och serviceavgift. Enkelt uttryckt ger nätavgiften tillgång till uppkoppling och kapacitet i nätet samt är en förutsättning för att vi ska kunna underhålla, drifta/uppgradera nätet och dess utrustning.

I avgiften ingår också teknisk support samt rådgivning och service med alltifrån tjänsteval till möjligheter att installera olika typer av fastighetsteknik. Vid frågor eller problem med anslutningen ger vi snabb support. Kan vi inte lösa det på telefon kommer vi ut och felsöker i fastigheten eller lägenheten.

Fiberanslutning av villor

Vad ingår i anslutningsavgiften?

Sundbybergs Stadsnät etablerar en fiberoptisk anslutningspunkt vid tomtgränsen. Grävning på tomten ansvarar fastighetsägaren för. Vi ansvarar sedan för att färdigställa överlämningspunkten inne i bostaden, vilket består av inblåsning av fiber, kontaktering samt montering av fiber i fiberswitchen.

Vad är det för avtal jag tecknar med Sundbybergs Stadsnät?

Fastighetsägaren tecknar två avtal för sin Fiberoptiska anslutning till Stadsnätet.

Ett Nyttjanderättsavtal, som tecknas med Sundbybergs Stadsnätsbolag AB. Detta avtal gäller nyttjandet av kanalisation och rätten att förlägga aktiv utrustning i fastigheten.

Det andra avtalet är ett Anslutningsavtal som tecknas med Sundbybergs Bredband AB. Detta avtalet gäller tillgången till det aktiva nätet som möjligör för Stadsnätets tjänsteleverantörer att leverera sina tjänster till villan. I detta avtal regleras avgiften för Drift- och Service (DoS) mot fastighetsägaren.

Vem äger anslutningen?

En slutförd fiberanslutning blir fast egendom och tillhör fastigheten. Ägandet tillfaller fastighetsägaren. Detta innebär att villaägaren (fastighetsägare) äger slutkundsnoden (fiberswitchen) och kanalisationen som ligger på tomten, medan fibern fram till fiberswitchen ägs av Sundbybergs Stadsnät.

Hur går grävningen till?

Vi gräver fram till anslutningspunkt vid tomtgräns. Grävning på tomten, från anslutningspunkt fram till fastighetsbyggnaden, gör du själv som fastighetsägare. Om du som fastighetsägare inte vill utföra arbetet på tomten själv, kan Sundbybergs Stadsnät hjälpa till med kontaktinformation till firmor som utför grävarbeten.

Hur djupt ska jag gräva?

För att kabeln ska ligga väl skyddad rekommenderar vi ett djup på 40-60 cm.

Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?

Ja, vi tillhandahåller ca 25 meter fiberslang. Behöver fastighetsägaren längre fiberslang ska detta meddelas till oss. Fiberslangen har en diameter på 11 mm och kan antingen direktförläggas i marken eller i ett tomrör.

Var placeras fiberswitchen?

Fiberswitchen monteras där fiberslangen anlagts i fastighetsbyggnaden.

Fiberanslutning av flerfamiljshus (Hyresfastighet & Brf)

Vad ingår i anslutningsavgiften?

Vid en fiberanslutning etablerar vi en fiberoptisk anslutningspunkt i källarutrymmet, om inget annat avtalats. Fastighetsägare har möjlighet att via en annan entreprenör bygga fastighetsnätet. Alternativt kan vi offerera och utföra även detta arbete.
Om det finns ett befintligt fastighetsnät fiber/kat kan vi ha möjligheten att använda denna efter en godkänd undersökning.

Vi ansvarar sedan för att färdigställa överlämningspunkterna inne i bostäderna, vilket består av kontaktering av switchen/tjänstefördelare.

Vem äger anslutningen?

Fastighetsnätet är fast egendom och tillhör fastigheten. Ägandet av fastighetsnätet tillfaller därmed fastighetsägaren. Sundbybergs Stadsnät äger aktiv utrustning och monterade fiberswitchar i fastighetens Nod.

Kan man använda redan etablerad kanalisation i fastigheten?

Ja, om det finns plats att installera det nya nätet i den befintliga kanalisationen.

Vem bygger fastighetsnätet?

Fastighetsägare har möjlighet att via en annan entreprenör bygga fastighetsnätet. Alternativt kan vi offerera och utföra även detta arbete.

Var placeras anslutningspunkten i fastigheten?

Om inget annat avtalats placeras anslutningspunkten i lämpligt källarutrymme.

Anslutning av företagsfastighet

Vem äger anslutningen?

Fastighetsnätet är fast egendom och tillhör fastigheten. Ägandet av fastighetsnätet tillfaller därmed fastighetsägaren. Sundbybergs Stadsnät äger aktiv utrustning och monterade fiberswitchar i fastighetens Nod.

Var placeras anslutningspunkten?

Om inget annat avtalats placeras anslutningspunkten vid tomtgräns.

Kundtjänst

Har du några funderingar eller problem? Välkommen att kontakta oss!

Ring 08-706 91 35, läs vanliga frågor eller fyll i formuläret nedan.

Stadsområde i Sundbyberg i förgrunden står en person och ler stort.

Vi svarar när du ringer

Växel: 08-706 91 35

Se vanliga frågor

Hitta fler kontaktuppgifter på kontaktsidan.