Språk

Vi samverkar med andra öppna stadsnät i Sverige

Vi medverkar i såväl regionala som nationella samarbeten. De direkt eller indirekt kommunägda öppna stadsnäten utgör en stor och viktig del av den svenska IT-infrastrukturen av flera skäl.
Tre personer i solljus som ler.

Nationella samarbeten


Svenska Stadsnätsföreningen

Vi är medlemmar i Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf), en bransch- och intresseorganisationen för nätägare och bredbandsaktörer på den svenska marknaden. SSNf verkar även för att skapa en samsyn i arbetet med uppbyggnaden av kommunikationsnät inom Norden, såväl som inom EU.


Stadsnätsportalen

Vi samverkar med andra öppna stadsnät via den nationella knutpunkten Stadsnätsportalen. Alla tjänsteleverantörer som vill leverera i ett eller flera nät loggar in i Stadsnätsportalens Tjänstekanon och administrerar och skjuter ut sin tjänsteinformation till alla stadsnätswebbar. Enkelt och smidigt.

Regionala samarbeten

Svealink

Svealink är det regionala nätägarråd som vi medverkar i.

Kundtjänst

Har du några funderingar eller problem? Välkommen att kontakta oss!

Ring 08-706 91 35, läs vanliga frågor eller fyll i formuläret nedan.

Stadsområde i Sundbyberg i förgrunden står en person och ler stort.

Vi svarar när du ringer

Växel: 08-706 91 35

Se vanliga frågor

Hitta fler kontaktuppgifter på kontaktsidan.