Språk

Anslut din villa

Du som är villaägare får genom att ansluta ditt hus till Sundbybergs Stadsnät tillgång till modern fiberteknik med obegränsade möjligheter. En fiberanslutning till Stadsnätet innebär en framtidssäker investering i fastigheten.
Grönområde med villa i bakgrunden.

Vill du ansluta din villa till Stadsnätet?

För att se statusen för just ditt område kan du söka på din adress. Därefter följer du stegen här nedan.

En Stadsnätsansluten villa
är framtidssäkrad och mer
eftertraktad

1. Gör en intresseanmälan

Klicka på ”Gör en intresseanmälan” här nedan för att fylla i och skicka in din intresseanmälan för villa. Du får då ett avtal hemskickat som ska undertecknas och returneras.

2. Villaägaren gräver själv

Du står för grävningen på din egen tomtmark från angiven plats vid tomtgränsen fram till villan. Vi kan ordna hjälp för detta arbete om du behöver det, dock får du stå för kostnaderna. Du ansvarar även för återställningen på din egen tomt.

3. Vi sätter upp ett stadsnätsuttag

Vi ansluter med fiberkabel och monterar en stadsnätsbox inne i fastigheten. El ska finnas framdraget i närheten av stadsnätsboxen. Från stadsnätsboxen bygger du ditt eget villanät med kabel eller trådlöst.

Gör en intresseanmälan för din villa

* Obligatorisk information

Adress *

Frågetecken i pratbubbla.

Hur kan du öka värdet på din villa?

Vi frågade en erfaren mäklare från området vad en installation innebär för värdet på en fastighet:

”En fiberanslutning är absolut positivt ur en försäljningssynpunkt. I dagens samhälle ställs höga krav på snabb uppkoppling och det är något som köpare förväntar sig ska finnas installerat. Vi märker på fastigheter utan fiberanslutning att det blir ytterligare en åtgärd för köparna som gör deras flytt mer omfattande. Jag skulle uppskatta att en fiberanslutning höjer värdet på bostaden med 50 000 – 100 000 kr”

Marcus Nilsson, Svenska Mäklarhuset

Upptäck våra tjänster

IntelliHem

Intelligenta tjänster som är anpassade för dig och ditt hem.

Internet

Vi erbjuder ett stabilt och säkert bredbandsnät med hög prestanda.

Tv

Med tv via Stadsnätets fiberanslutning kan du välja helt fritt hur du vill ha din tv-tjänst.

Telefon ikon

Telefoni

Med en fiberansluten telefon kan du ringa som vanligt. Dessutom blir det både enklare och mindre kostsamt.

Välfärdstjänster

Intelligenta tjänster i hemmet kan hjälpa våra seniora medborgare att bo kvar hemma, eller fungera som ett stöd för personer med funktionsvariationer med eget boende.

Vanliga frågor

Definitioner

Vad är drift- och serviceavgiften?

Sundbybergs Stadsnät debiterar småhusägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och samfälligheter en nätavgift som vi kallar drift- och serviceavgift. Enkelt uttryckt ger nätavgiften tillgång till uppkoppling och kapacitet i nätet samt är en förutsättning för att vi ska kunna underhålla, drifta/uppgradera nätet och dess utrustning.

I avgiften ingår också teknisk support samt rådgivning och service med alltifrån tjänsteval till möjligheter att installera olika typer av fastighetsteknik. Vid frågor eller problem med anslutningen ger vi snabb support. Kan vi inte lösa det på telefon kommer vi ut och felsöker i fastigheten eller lägenheten.

Fiberanslutning av villor

Vad ingår i anslutningsavgiften?

Sundbybergs Stadsnät etablerar en fiberoptisk anslutningspunkt vid tomtgränsen. Grävning på tomten ansvarar fastighetsägaren för. Vi ansvarar sedan för att färdigställa överlämningspunkten inne i bostaden, vilket består av inblåsning av fiber, kontaktering samt montering av fiber i fiberswitchen.

Vad är det för avtal jag tecknar med Sundbybergs Stadsnät?

Fastighetsägaren tecknar två avtal för sin fiberoptiska anslutning till Stadsnätet.

Ett nyttjanderättsavtal, som tecknas med Sundbybergs Stadsnätsbolag AB. Detta avtal gäller nyttjandet av kanalisation och rätten att förlägga aktiv utrustning i fastigheten.

Det andra avtalet är ett anslutningsavtal som tecknas med Sundbybergs Bredband AB. Detta avtalet gäller tillgången till det aktiva nätet som möjligör för Stadsnätets tjänsteleverantörer att leverera sina tjänster till villan. I detta avtal regleras avgiften för Drift- och Service (DoS) mot fastighetsägaren.

Vem äger anslutningen?

En slutförd fiberanslutning blir fast egendom och tillhör fastigheten. Ägandet tillfaller fastighetsägaren. Detta innebär att villaägaren (fastighetsägare) äger slutkundsnoden (fiberswitchen) och kanalisationen som ligger på tomten, medan fibern fram till fiberswitchen ägs av Sundbybergs Stadsnät.

Hur går grävningen till?

Vi gräver fram till anslutningspunkt vid tomtgräns. Grävning på tomten, från anslutningspunkt fram till fastighetsbyggnaden, gör du själv som fastighetsägare. Om du som fastighetsägare inte vill utföra arbetet på tomten själv, kan Sundbybergs Stadsnät hjälpa till med kontaktinformation till firmor som utför grävarbeten.

Hur djupt ska jag gräva?

För att kabeln ska ligga väl skyddad rekommenderar vi ett djup på 40-60 cm.

Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?

Ja, vi tillhandahåller ca 25 meter fiberslang. Behöver fastighetsägaren längre fiberslang ska detta meddelas till oss. Fiberslangen har en diameter på 11 mm och kan antingen direktförläggas i marken eller i ett tomrör.

Var placeras fiberswitchen?

Fiberswitchen monteras där fiberslangen anlagts i fastighetsbyggnaden.

Kundtjänst

Har du några funderingar eller problem? Välkommen att kontakta oss!

Ring 08-706 91 35, läs vanliga frågor eller fyll i formuläret nedan.

Stadsområde i Sundbyberg i förgrunden står en person och ler stort.

Vi svarar när du ringer

Växel: 08-706 91 35

Se vanliga frågor

Hitta fler kontaktuppgifter på kontaktsidan.