Aktuell driftinformation

Alla kända driftsstörningar samt planerat underhållsarbete publiceras i listan till höger.
Tillförlitlighet
Nätet har hög driftsäkerhet och hög redundans, det betyder att om en fiberledning skulle skadas tar trafiken automatiskt en annan väg. Alla områdesnoder har minst två anslutningar till backbonenätet. Driftsäkerheten är hög och tillgängligheten i nätet är 99,8%.
Planerad störning
Till höger publicerar vi också alla planerade störningar så som underhållsarbete, planerade elavbrott eller liknande.
Ej publicerad störning
Om du har problem med din anslutning utan att finna en publicerad störning ska du rapportera detta fel till din tjänsteleverantör. Fel kan endast rapporteras via din tjänsteleverantör, du hittar deras adresser nedan.